Patroni Programu VitaMenu


Patroni Programu VitaMenu

 

Rzecznik Praw Dziecka

 

p_kalendarium_pl.qxd

Patronat honorowy nad działaniami Platformy HelpFood w szkołach i przedszkolach prowadzonymi w ramach Programu VitaMenu sprawuje Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia. Podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny

 

NIZP

Misją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny jest ochrona zdrowia ludności poprzez liczne działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego.
Istotną częścią aktywności Instytutu jest szeroko pojęta promocja zdrowia. NIZP-PZH uczestniczy w procesie tworzenia istotnych programów dotyczących zdrowia publicznego w Polsce (np. Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 oraz monitorowanie tego programu).

 

 

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

WNoZ

 

Kształci studentów na 5 kierunkach studiów (m. in. dietetyka, zdrowie publiczne). Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu, a także stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu. Dziekanem WNoZ jest prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski.

 

 

 

Wydział Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

WNoZW

 

Misją Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji jest służba polskiemu społeczeństwu poprzez kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry w zakresie prawidłowego żywienia, edukacji żywieniowej, praw i ochrony konsumentów żywności oraz bezpieczeństwa i jakości żywności w całym łańcuchu żywieniowym – od pola do konsumenta. Misją jest także upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o prawidłowym żywieniu, które jest jednym z czynników warunkujących zdrowie.