Program VitaMenu powstał z inicjatywy Platformy HelpFood  Pomocna Żywność, a nad jego wytycznymi czuwają niezależni eksperci z cenionych uczelni i instytutów naukowo-medycznych:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Kierownikiem Zakładu Opieki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczącą Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka,
dr inż. Ewa Lange, nauczycielem akademickim Zakładu Dietetyki w Katedrze Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
dr n. med. Agnieszka Jarosz, Kierownikiem Centrum Promocji Prawidłowego Żywienia i Aktywności Fizycznej w Instytucie Żywności i Żywienia;
dr n. med. Dominika Jamioł – Milc, pracownikiem Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński – lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej. Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, członek Prezydium Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN (Wydział V Nauk Medycznych), przewodniczący Komisji Odwoławczej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska – kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego