Znakiem naszych czasów z jednej strony są produkty wysoko przetworzone, gotowe dania, które coraz częściej wybieramy z braku czasu na gotowanie w domu. Z drugiej strony społeczeństwo zmaga się z konsekwencjami takich wyborów żywieniowych – coraz powszechniejsze stają się choroby cywilizacyjne, w tym te powodowane sposobem żywienia.
Celem Programu VitaMenu jest wdrożenie gotowego systemu, który ułatwi i przyśpieszy dostęp konsumentów do żywności o walorach prozdrowotnych – w domu oraz poza domem. Nie jest to możliwe bez współpracy z producentami żywności, światem nauki, sektorem gastronomicznym i handlowym.
Program VitaMenu stanowi zatem pomost pomiędzy potrzebami konsumentów, którzy poszukują produktów oraz dań o walorach prozdrowotnych, pozbawionych zbędnych w nadmiarze dodatków do żywności, profilowanych pod względem ich potrzeb czy preferencji, a ofertą producentów, szeroko rozumianego sektora gastronomicznego (stołówki szkolne, przedszkolne, firmy cateringowe) i handlowego.

Ważną częścią Programu VitaMenu są działania adresowane do stołówek w szkołach i przedszkolach. Specjalnie dla tych placówek zostały opracowane Karty Dań VitaMenu.